Flower Line -קו ופרח,רות קסלר - תקנון

 תקנון

 אתר האינטרנט www.flowerline.biz - תנאי שימוש
1. כללי -
א. הגלישה באתר שלי (להלן קו ופרח, רות קסלר-Flower Line ) כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. יש לקרוא את התקנון בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר זה מעידה
על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
ב. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה מתבצעת לשם קניית מוצר או שירות המוצעים לרכישה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות.
ג. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או מי זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כלשהו כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך, או צד
שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר של "קו ופרח -Flower Line "
ד. האמור בתקנון זה מתיחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה. ביצוע פעולה באתר "קו ופרח - Flower Line"  אפשרי לכל משתמש מעל גיל 18 שברשותו תא דור אלקטרוני ברשתהאינטרנט וכרטיס סליקה אשר ניתן לסליקה
ע"י אחת מחברות באשראי הפועלות כדין בישראל, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה באתר "קו ופרח,רות קסלר-Flower Line", לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי,
בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע באמצעות הטלפון.
ו. אספקת מוצרים ו/או השירותים תתבצע עפ"י הוראות תקנון זה להלן.

2. הזמנות מוצרים ו/או שירותים
כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן"הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים
באתר שלנו יימצאו במלאי, הרי שניתכן מצב בו מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי באתר קו ופרח -Flower Line".
במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שסיפקת או באמצעות הטלפון.
כמו כן האתר שלנו שומר לו את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעתנו יעודכנו פרטי הזמנתך
מחדש, אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי לך.

3. הזמנה משובשת
כדי שנוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה ע"י ה"אתר".
אם והיה וקיבלת הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שאירעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, מוזמן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני
- ruth@flowerline.biz 
ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה "קו ופרח-Flower Line" רשאית לבטל את
רכישתך ואתה לא תחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחוייב
בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים.

 *הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית עפ"י הוראות חוק העונשין, התשל"ז 1977 ו/או בכל דין אחר.

5. אמצעי תשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י אחד מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להקליד
במסך נתונים מאובטח או למסור באופן טלפוני לנציג מטעם קו ופרח.
ב. עיבוד ההזמנה והמשך הטיפול בה כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את
הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.

6. פרטיות
א. הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר יישמרו אצלנו וקו ופרח לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם.
למרות שעפ"י חוק אינך חייב למסור את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. "קו ופרח - Flower Line" - מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר האינטרנט שלנו ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות
המשתמשים. עם זאת , לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלול שיבושים באופן מוחלט.
על כן הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "קו ופרח,רות קסלר-Flower Line" ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

7. עוגיות Cookeis
"עוגיות" הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים ע"י השרת שלנו, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע
שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את
הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת. השימוש ב"עוגיות" או בכל טכנולוגיה אחרת לשימור מידע הינו אופציונלי ואינו מחייב את "קו ופרח, רות קסלר-Flower Line".

8. מועד אספקה
א. חישוב מועדי האספקה יהיה ע"י ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. משלוחים יצאו מאיתנו תוך מקסימום 14 ימי
עבודה יחד עם זאת קו ופרח עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקהובמקרים רבים זמן ההמתנה למשלוח קצר בהרבה.
ב. לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך /לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר "קו ופרח-Flower Line" באמצעות שליח או רשות הדואר. אספקת
המוצרים ושליחתם תתבצע עפ"י הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה או בדומה לה) אני ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
ג. "קו ופרח-Flower Line" ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת במוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות
תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר,
וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית "קו ופרח-Flower Line" להודיע על ביטול הרכישה, כולה
או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ד. המוצרים השונים יסופקו כאמור באמצעות שירות שליחים פרטייםאו באמצעות רשות הדואר. מוצרים שיסופקו באמצעות רשות הדואר יישלחו בהתאם לזמן באספקה
הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים ברשות הדואר.
יודגש בזאת, כי זמני האספקה של המוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "קו ופרח, רות קסלר-Flower Line"  ואינם בשליטתה והנך מצהיר
כי לא תהיה לך כל טענה נגד "קו ופרח, רות קסלר -Flower Line" עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
ה. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "קו ופרח, רות קסלר -Flower Line", במידה ואין ביכולתה של
חברת המשלוחים מטעמנו לבצע את המשלוח עד בית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג האוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר
העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, תהיה "קו ופרח, רות קסלר-Flower Line"
הפוסק היחיד.
ו. דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, משלוח יחיד לא יעלה על 20 ק"ג, כמקובל בדואר ישראל ובגין משלוח שמשקלו גדול מ-20 ק"ג
ייגבו דמי משלוח נוספים. למען הסר ספק, דמי ייגבו בנפרד בעבור כל יחידת משלוח שמשקלה הכולל עד 20 ק"ג. לדוגמה, בעבור משלוח שמשקלו הכולל 30 ק"ג, ייגבו
דמי משלוח כפולים וכן הלאה.
ז. במקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של "קו ופרח, רות קסלר-Flower Line" או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית
הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

9. מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, מחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל ו/או
בדף המוצר.
ב. "קו ופרח,רות קסלר-Flower Line" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר
שיתפרסם ב"אתר קו ופרח, רות קסלר-Flower Line" בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים ב"אתר קו ופרח,רות קסלר-Flower Line" כוללים מע"מ אלה אם כן צויין אחרת במפורש.

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
א. אנחנו בקו ופרח-Flower Line"  עושים הכל כדי שתהיה מרוצה ממוצרינו, למעט פריטים שנעשו בהזמנה אישית מותאמת !!!
ב. המזמין רשאי להחזיר את המוצר שרכש שלם וללא פגם כלשהו ובאריזתו המקורית, וכשהמוצר חדש ולא נעשה בו שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית ותך 7 ימים
מיום קבלת המוצר. מוצר שלא יוחזר תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר לא יזוכה בעליו.
ג. כדי להחזיר מוצר על הלקוח ליצור קשר באמצעות דאר אלקטרוני ו/או טלפון. לאחר בירור פנייתך תצטרך להחזיר, על חשבונך, את המוצר לסטודיו של "קו ופרח"
ברחוב יוחנן הסנדלר 15, צ'ק פוסט חיפה ובתיאום מראש!
ד. לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששלמת עבורו (לא כולל דמי משלוח ועלויות אחרות, באם יהיו), ובניכוי ע"לות ריבית חברת כרטיסי האשראי. אם המוצר נבדק
ע"י גורם מטעם "קו ופרח" ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר,
בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת ש"אתר קו ופרח" הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה
או בשל ביטולה.
ה. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורי נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים . במקרה
של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח ל"קו ופרח" את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך
שנית את המוצר עפ"י הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי.

 *הזכות להחזיר או להחליף מוצא ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981

11. אחריות
א. "קו ופרח-Flowe Line" ו/או מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, אלא מייצגת או משווקת מטעמם ועל כן אינה נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם
ו/או לכל מצג שנעשה ב"אתר קו ופרח" בכל הנוגע לפרטים האמורים. מרבית המוצרים בחנות מיובאים מחו"ל. "קו ופרח" מוודאת כי הליך היבוא מבוצע לפי החוק
לעיתים יתכנו הפרשי גווניםצ בין תצלומי המוצרים המתפרסמים ב"אתר קו ופרח" לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים ב"אתר קו ופרח"
מוצגים בתום לב, ומתוך כוונה לספק מידע רב ומקיף ואין בהכרח בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "קו ופרח" לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם
וטיבם, שמות היצרנים וכיו"ב . רכישת המוצרים היא בחירה והחלטה אישית של הגולש. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך
בחזרה, כפי שמפורט לעיל.
ב. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו באתר של "קו ופרח" , אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת לב.
ג. "קו ופרח-Flower Line" ו/או מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי
בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה ב"אתר קו ופרח".
ד. השירות ב"אתר קו ופרח" ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי "קו ופרח-Flower Line'' ו/או מטעמו בגין תכונות
השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ה."קו ופרח-Flower Line"  מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר של "קו ופרח-Flower Line" ורמת השירות בו אך אינה
מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות , יתקייים בבטחה ובלא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "קו ופרח-Flower Line"
נזקים,קלקולים, תקלות-לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר - אצל "קו ופרח-Flower Line" מי מספקיו ו/או מטעמו.
ו. אין אחריות על התקנה  שהתבצעה ע"י לקוח.

12. דין משפט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט
המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

13. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ו/א לגבי המוצר , השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר "קו ופרח-Flower Line"  ניתן לפנות
אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני ruth@flowerline.biz או ביתר אמצעי התקשורת המפורטים באתר.

14. שעות פעילות החנות ואספקת מוצרים בהתאם לרשום בסעיף 8 בתקנון ובנוסף - כש"קו ופרח" תצא לחופשה (או סיבה אחרת שאינה תלויה בה) -תבוא על כך הודעה
ואז החנות לא תעבוד למשך תקופת החופשה. (ניתן יהיה להכנס לחנות, אבל הזמנות לא יצאו עד ש"קו ופרח" יחזרו מחופש


 
 
© כל הזכויות שמורות לקו ופרח flowerline ולרותי קסלר.     אין להעתיק או לשכפל בכל מדיה שהיא ללא רשות בכתב.    תקנון האתר 


      
 
 אתרנטו- עיצוב, בניה ואיחסון אתרי אינטרנט דינמיים        כניסה לממשק דואר | כניסה לממשק ניהול